Hantverkstjänster

Email:kontoret@mbhantverkstjanst.se

MB HANTVERKSTJÄNST AB

HANTVERKSTJÄNSTER

Vi utför allt inom bygg- & hantverkstjänster över hela Storstockholmsområdet. Oavsett storlek på uppdrag från farstukvist till helt hus, från nybyggt till service och underhåll av befintliga byggnader, levererar vi helhetslösningen till dig som kund. Ett samtal räcker! Mångårig erfarenhet ifrån branschen har gett oss ett brett nätverk av olika yrkesgrupper som vi har nära samarbete med. Det räcker för dig som kund att ringa ett samtal, vi sköter resten av planeringen av olika arbetsmoment inom bygg-, el-, vvs-, måleri- & plåtarbeten. Vi uppdaterar oss kontinuerligt och har god kännedom om svenska byggnormer, krav och standards. Vår strävan är att ha bra och återkommande relation med våra kunder och vårt måtto är:

"vi gör allt som din man inte hinner med".

Elektriker

Vi vet hur viktigt det är att göra rätt – felaktiga anslutningar och felinstallationer kan orsaka allvarliga olyckor med direkt fara för livet. För oss är det en självklarhet att arbeta efter svenska regelverk och standards med fokus på säkerhet. Våra elektriker är utbildade och certifierade inom el-installationer och är uppdaterade om ellagstiftningen allt för att våra kunder ska känna trygghet att installationen ska bli både snyggt och säkert gjord.

Genom kontinuerlig utbildning och uppdatering av kunskap säkerställer vi att våra elektriker har rätt kompetens inom sitt hantverksområde, vårt måtto är "jobbet är klart när kunden är nöjd".

REFERENSARBETEN

I galleriet finns bilder på några av uppdragen som vi har utfört.

 

 

MB Hantverkstjänst

kontoret@mbhantverkstjanst.se

Copyright @ All Rights Reserved MB Hantverkstjänst AB